Seriesdang ซีรี่ย์ดัง

Bae In-hyuk

สัญญารักข้ามเวลา The Story of Park’s Marriage Contract พากย์ไทย 7.5

สัญญารักข้ามเวลา The Story of Park’s Marriage Contract พากย์ไทย

SS 1 EP 12 TV
สัญญารักข้ามเวลา The Story of Park’s Marriage Contract พากย์ไทย
7.5 2023 70 min
ซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกัน ถ่ายทอดเรื่องราวสัญญาการแต่งงานปลอม ๆ ระหว่าง พัคยอนอู เจ้าหญิงจากฮันยางเดินทางข้ามเวลาจากจากโชซอน ศตวรรษที่ 19 มาในศตวรรษที่ 21 ...