Seriesdang ซีรี่ย์ดัง

Im Do-yoon

จุดเริ่มต้นของหัวใจให้ 1 เปอร์เซ็นต์ Something About 1 % พากย์ไทย 7.7

จุดเริ่มต้นของหัวใจให้ 1 เปอร์เซ็นต์ Something About 1 % พากย์ไทย

SS 1 EP 16 TV
จุดเริ่มต้นของหัวใจให้ 1 เปอร์เซ็นต์ Something About 1 % พากย์ไทย
7.7 19622016 40 min
จุดเริ่มต้นของหัวใจให้ 1 เปอร์เซ็นต์ Something About 1 Percent เรื่องราวของ Lee Jae In (Ha Suk Jin) เขาคือชายหนุ่มที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม และยังเกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย ...